Novinky

Sout?ní ?ád SZL   eb?í?ek v ORISu

Upozorn?ní: Vzhledem k omezení amatérských sout?í v dob? platnosti stupn? PES 4 nebo 5, tréninky konané v rámci aktivit SZL v tomto období nejsou zapo?ítávány do eb?í?ku SZL.