Oddíly MSKS OS

AOV BFM BOV HAV HOB
KAR KRN KYL LOV MOV
ODR OOP SFM SIT SOP
TRC TRI VRB

PřihlášeníNovinky


Dokumenty MSKSOS pro rok 2016 milan.bincik#gmail.com 25.01.2016 16:14:45

Soutěžní komise zveřejnila dokumenty "Soutěžní řád", "Prováděcí pokyny" a "Soutěžní řád pro liniové tratě". V těchto dokumnetech došlo k některým podstatným změnám. 

Soutěžní řád :
- Jury ve složení tří závodníků, jenž musí být minimálně držitelé licence R3. (není již zde podmínka, že jeden ze členu JURY musí být z předsednictva). Seznam rozhodčích naleznete v ORISU.
- Do konečného hodnocení žebříčku se zařadí závodníci dle prováděcích předpisů.

Prováděcí pokyny :
Velká změna je v žebříčku MSKSOS. žebříček byl rozdělen na dvě částí
první skupina - žactvo a dorost
druhá skupina - dospělí a veteráni

U první skupiny zůstavají v platnost dva žebříčka, JARNÍ (JKŽ) a PODZIMNÍ (PKŽ) a hodnotí jen jen závodníci s oblasti MSKSOS.

U druhé skupiny je zaveden celoroční žebříček (KŽV) a do tohoto žebříčku budou zářazeni všichni závodníci, kteří se těchto závodu zúčastnili bez ohledu na příslušnost k oblastem.

Zveřejněním rozpisu závodu soutěží MSKSOS se rozumí zveřejnění na www adrese závodu a současně na webu MSKSOS a v IS ORIS - odpadá zde povinnost rozesílat Rozpis elektronickou poštou.

 


Shromáždění MSKSOS 6.2.2016 milan.bincik#gmail.com 25.01.2016 15:06:08

V příloze naleznete pozvánku na Shromáždění MSKSOS, které se uskuteční v sobotu 6. února 2016 od 10.00 hod. v budově České dráhy CARGO, a.s., Nádražní 192, v Ostravě-Přívoze.
Na programu mimo jiné je schválení hospodaření za rok 2015 a schválení rozpočtu na rok 2016.

Velmi důležitý bod je vznik Pobočného spolku ČSOS, o kterém může rozhodnout pouze Shromáždění MSKSOS, proto je vaše účast nutná.
Podrobnější informace obdržíte elektronickou poštou před konáním Shromáždění.

Děkuji za Vaší vstřícnost a ochotu.

Milan Binčík
Předseda MSKSOS


Jmenování předsedů komisí předsednictvem MSKSOS. milan.bincik#gmail.com 18.01.2016 09:41:39
Předsednictvo MSKSOS se usneslo na jmenování předsedů komicí.
Soutěžní komise: Pavel Rychlý
Komise talentované mládeže a reprezentace: Martin Kovařík
Hospodářská komise: Josef Kroča
Komise metodiky a rozvoje: Tomáš Sochor
Mapová komise: Vlastimil Mutina
 

Krátká zpráva předsednictva MSKSOS milan.bincik#gmail.com 07.12.2015 11:42:01

Dne 2.12. se sešlo předsednictvo MSKSOS s vedením SCM, SCD a TSM. Byly projednány body ohledně hospodaření  (vyúčtování zahraničních soustředění).Současnému vedení SCM, SCD a TSM bylo předsednictvem vyslovena plná důvěra v dalším pokračováním práce s mládeži ve stávajícím složení a plánu na rok 2016.Martin Kovařík byl pověřen vypracováním Grantů na SCM a SCD a předložení na KO ČUS, pro rok 2016. Dále byla dohodnuta úzká spolupráce předsednictva s vedením SCM, SCD a TSM pro oživení trenérské práce v MSKSOS. Začátkem roku se uskuteční seminář pro začínající trenéry. Prvořadým úkolem pro rok 2016 je rozšířit členskou základnu žáků v MSKSOS.
Předsednictvo MSKSOS


Výběrové řízení na Předsedy komisi při MSKSOS milan.bincik#gmail.com 01.12.2015 12:07:34

Předsednictvi MSKSOS vyhlašuje výběrové řízení na Předsedy komisí při MSKSOS. Podmínky VŘ jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

V přihlášce vypište své jméno a příjmení, registrační číslo, bydliště.Dále vypište Název komise, kterou máte zájem řídit a jakou máte vlastní představu o činnosti dané komise. Přihlášku zašlete v elektronické podobě (e-mail) na adresu : milan.bincik@gmail.com do 15.12.2015 do 24:00 hodin. Přihlášky budou posuzovány a vyhodnoceny předsednictvem MSKSOS


Zasedání Předsednictva MSKSOS milan.bincik#gmail.com 30.11.2015 16:17:19

Ve čtvrtek zasedalo Předsednictvo MSKSOS. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Kalendář závodů MSKSOS pro rok 2016 milan.bincik#gmail.com 27.11.2015 16:12:26

Soutěžní komise ukončila příjem přihlášek na závody OB pro MSKSOS pro rok 2016 a předložila předsednictvu Návrh kalendáře závodů OB MSKSOS pro rok 2016.

Tento kalendář byl předsednictvem jednomyslně schválen. Tímto chi poděkovat SK za obětavou práci, která se za konečným kalendářem skrývá.

Kalendář závodů pro rok 2016

Přehledná mapka Kalendáře závodů pro rok 2016


VŘ 2.kolo na pořádání závodů MSKSOS v roce 2016 milan.bincik#gmail.com 11.11.2015 17:11:11

Soutežní komise vypisuje 2. kolo výběrového řízení na pořádání závodů OB v MSKSOS.

V příloze naleznete přehled obsazených termínů (tučně) a přehled volných termínů.

Prosím pořadatele, kteří se ještě nerozhodli a nezaslali svou přihlášku, ať tak učiní nejpozději do 24.11.2015 do 24:00 hodin.

Nebráním se možnostem nabídek Vašeho vlastního termínu. Žádosti posílejte na adresu paja.rychly#seznam.cz, 725 920 509


Shromáždění MSKSOS milan.bincik#gmail.com 06.11.2015 09:24:30

P O Z V Á N K A  na Shromáždění MSKS OS, které se uskuteční v pátek 6. listopadu 2015 od 17.00 hod. v sídle Krajského svazu České unie sportu (ČUS), Vítkovická 1, Ostrava, 6. Patro


PRAVÝ Výběh na Praděd 2015 - 26. ročník, který pořádá KYL milan.bincik#gmail.com 04.11.2015 16:50:51

V sobotu 14.11.2015 pořádá oddíl OB Kylešovice PRAVÝ Výběh na Praděd 2015 -  26. ročník,
Start závodu : Hvězda v 11:15 hod.,Prezentace: Restaurace Hvězda od 10:30 hod.
Způsob startu: Intervalový závod!  Délka: 9,6km, převýšení 650m, Podklad: asfalt, předpoklad asfalt, břečka, sníh, led
Pořadatel: oddíl OB: SK SP Kylešovice

Pořadatelé srdečně zvou všechny orieťáký, kteří mají chuť na menší extrém :-)

WWW stránky závodu


Testovací žebříček Veteránů za rok 2015 milan.bincik#gmail.com 28.10.2015 19:10:43

Vyzkoušel jsem tak trochu změnit výpočet žebříčků pro veterány zpětně za rok 2015. 

Základní pravidla :
- jsou hodnoceni včichni závodnící bez ohledu na příslušnost k oblastí
- jsou hodnoceny kategorie od HD21 a výše 
- je hodnoceno 10 závodů z celého roku 2015 (celkem 14 závodů)
- je přiděleno max 2 průměry za pořádání za celý rok
- nejsou koeficienty za noční závod

Vypočtený žebříček za rok 2015

Připomínky, náměty, kritiku - prostě cokoliv piště klidně na můj mail, nebo do Diskuse, ať se mohou zapojit i ostatní.

Milan Binčík


Podzimní žebříček MSKSOS 2015 milan.bincik#gmail.com 25.10.2015 11:22:43

Konečný  Podzimní žebříček MSKSOS pro rok 2015 - po 7-mi závodech.

Připomínky na mail. milan.bincik@gmail.com.

Milan Binčík


Pozvánka na Poslední kufr Hanácké oblasti milan.bincik#gmail.com 21.10.2015 08:12:18

Chcete si prodloužit orienťácký podzim, vydejte se 31. 10. 2015 do Hanácké oblasti na Poslední kufr do Hluboček. Bližší informace na: http://www.8hzp.blogspot.cz/. Srdečně zvou pořadatelé z oddílu orientačního běhu SK UP Olomouc.


Ztracený telefon na závodech AOP - Jakartovice milan bincik#gmail.com 19.10.2015 08:19:38

V neděli na závodišti v Jakartovicích se na shromaždišti našel mobilní telefon Sony Yxperia. Kontakt na pořadatele maro.schuster@seznam.cz

 


Podzimní žebříček - po 6-ti závodech milan.bincik#gmail.com 18.10.2015 14:51:13

Nový Podzimní žebříček MSKSOS pro rok 2015 - po 6-ti závodech


Stránka: <<   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39   >>

 
© Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů