Oddíly MSKS OS

AOV BFM BOV HAV HOB
KAR KRN KYL LOV MOV
ODR OOP SFM SIT SOP
TRC TRI VRB

PřihlášeníNovinky


Fotoreportáž ze závodů v Bruntálu milan.bincik#gmail.com 23.05.2016 15:33:27

Fotografie z 7.OŽ v Bruntálu


Opavské kufrování - Světový den orientačního běhu v Opavě. milan.bincik#gmail.com 06.05.2016 11:28:55

Oddíl Orientační běh Opava pořádá ve středu 11.5.2016 Opavské kufrování jako součást Světového den orientačního běhu. 

Závod je určen pro širokou veřejnost, bude se konat u ZŠ Englišova od 15:00 do 19:00 hodin. Bližší informace získáte na www.obopava.cz, nebo v přiložené POZVÁNCE


Světový den orientačního běhu v Ostravě. milan.bincik#gmail.com 06.05.2016 11:18:09

Sportovní klub Orientačního běhu Ostrava ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy a zeleň. s.r.o. připravuji na 11.5.2016 Světový den orientačního běhu v Ostravě. Závod je určen pro širokou veřejnost a bude probíhat od 16:00 do 18:30 hodin.

Místo srazu : Alreál ředitelství OMLaZ, Antonína Brože 3124, Ostrava Zábřeh.

Více informací v přiložené POZVÁNCE


Založení pobočného spolku milan.bincik#gmail.com 28.04.2016 10:33:05

Oficiálně oznamji všem vedoucím oddílů orientačního běhu sdružené pod Moravskoslezský krajský svaz ČSOS, že od 21.4.2016 je tento svaz oficiálně veden jako pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou. 

Odkaz na Výpis z Rejstříku


Fotografie OB závodů od L.Tomečka milan.bincik#gmail.com 19.04.2016 09:33:24

Vrbno pod Pradědem - Fotografie
Ž
enklava - Fotografie


Fotografie od Milana Janči milan.bincik#gmail.com 12.04.2016 08:08:52

1. OŽ Jakartovice

2. OŽ Rybáře u Hranic

3. OŽ Ostrava - Komenského sady

4. OŽ Vrbno pod Pradědem - 1.část

    OŽ Vrbno pod Pradědem - 2.část

5. OŽ Ženklava


Fotografie ze závodů Rybáře milan.bincik#gmail.com 11.04.2016 10:35:02

Fotografie od Luboše Tomečka


oddíl LOV lepus#seznam.cz 10.04.2016 18:18:23

Ztráty a nálezy z 9.4:2016 - pokud někdo postrádá napište

- modré tričko dětské


Ustavující Shromáždění MSKS ČSOS milan.bincik#gmail.com 29.03.2016 11:58:57

P O Z V Á N K A
na ustavující valnou hromadu
Moravskoslezského krajského svazu ČSOS, jako pobočného spolku

Vážená paní, vážený pane,
zveme Vás jako zástupce klubu/oddílu/kroužku na jednání ustavující valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS, jako pobočného spolku, které se uskuteční dne:

2.4.2016 od 15:00 hod.
v Hranicích na Moravě - Rybáře

Prezentace (14:30 – 15:00)

Program:

1.        Zahájení, schválení programu
2.        Seznámení se se stanovami hlavního spolku (ČSOS)
3.        Založení pobočného spolku, určení názvu a sídla
4.        Organizace činnosti pobočného spolku dle stanov hlavního spolku (ČSOS)
5.        Volba statutárního orgánu pobočného spolku
6.        Různé

Milan Binčík
předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS


Zpravodaj ČUS milan.bincik#gmail.com 04.03.2016 12:29:49

Ahoj, ČUS vydal nový Zpravodaj, který je určen distribuci do TJ a SK, případné vytištění a poskytnutí k dispozici ve veřejných prostorech k nahlédnutí.
Zpravodaj k dispozici na: http://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

 


Rozdělení dotací v programu VIII pro rok 2016 milan.bincik#gmail.com 04.03.2016 10:50:01

Vážení sportovní přátelé a vedoucí oddílu,

chci Vás informovat, že MŠMT uveřejnilo na svých stránkách rozdělení dotací v programu VIII pro rok 2016 (1. část) 

Prosím, překontrolujte si příslušný seznam, jak jste dopadli se žádostmi.      

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy

 


Školení trenérů OB 3.třídy milan.bincik#gmail.com 17.02.2016 14:06:52
Moravskoslezský krajský svaz OS pořádá školení trenérů OB 3.třídy.
Školení je určeno především pro začínající trenéry, kteří mají zájem trénovat a nemají žádné zkušenosti.
Školení se koná 12.3. až 13.3. 2016 v Třinci, pod vedením Aničky Gavendové.
Další podrobné informace a program školení najdete v Pozvánce.

Shromáždění MSKSOS 6.2.2016 milan.bincik#gmail.com 08.02.2016 08:15:00

V sobotu 6.2.2016 proběhlo Shromáždění MSKSOS v Ostravě. Mimo jiné proběhla diskuse okolo založení pobočného spolku Moravskoslezský krajský svaz ČSOS. Dále bylo přednesena informace o připravujícím se dvou denním školení trenéru třetí třídy, které bude převážně určeno pro začínající trenéry. Toto školení proběhne ve dnech 12-13.3.2016. Více informací si můžete přečíst v zápisu a usnesení Shromáždění.


Anketa o nejúspěšnějšího sportovce a kolektivů MSK za rok 2015. milan.bincik#gmail.com 27.01.2016 12:35:26

Chtěl bych touto cestou oznámit, že ve středu 9. března 2016 v 18.00 hod. se uskuteční slavnostní vyhlášení Ankety o nejúspěšnějšího sportovce a kolektivů MSK za rok 2015. Akce proběhne jako v minulém roce v hale „Gong“ v oblasti Dolních Vítkovic.

Pokud budete mít zájem o vstupenky, nahlaste mi počty vstupenek. Prozatím se jedná o neomezený počet vstupenek. Svoje požadavky mi prosím napište mailem v termínu nejpozději do 14. února 2016.

Milan Binčík


Dokumenty MSKSOS pro rok 2016 milan.bincik#gmail.com 25.01.2016 16:14:45

Soutěžní komise zveřejnila dokumenty "Soutěžní řád", "Prováděcí pokyny" a "Soutěžní řád pro liniové tratě". V těchto dokumnetech došlo k některým podstatným změnám. 

Soutěžní řád :
- Jury ve složení tří závodníků, jenž musí být minimálně držitelé licence R3. (není již zde podmínka, že jeden ze členu JURY musí být z předsednictva). Seznam rozhodčích naleznete v ORISU.
- Do konečného hodnocení žebříčku se zařadí závodníci dle prováděcích předpisů.

Prováděcí pokyny :
Velká změna je v žebříčku MSKSOS. žebříček byl rozdělen na dvě částí
první skupina - žactvo a dorost
druhá skupina - dospělí a veteráni

U první skupiny zůstavají v platnost dva žebříčka, JARNÍ (JKŽ) a PODZIMNÍ (PKŽ) a hodnotí jen jen závodníci s oblasti MSKSOS.

U druhé skupiny je zaveden celoroční žebříček (KŽV) a do tohoto žebříčku budou zářazeni všichni závodníci, kteří se těchto závodu zúčastnili bez ohledu na příslušnost k oblastem.

Zveřejněním rozpisu závodu soutěží MSKSOS se rozumí zveřejnění na www adrese závodu a současně na webu MSKSOS a v IS ORIS - odpadá zde povinnost rozesílat Rozpis elektronickou poštou.

 


Stránka: <<   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39   >>

 
© Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů